عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند ***** بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.امام حسین علیه السلام